Att söka i databaser. Teldok Info nr 4

Innehåll: Detta är en skrift för den som haft svårt att hänga med i den snabba utvecklingen när det gäller information tillgänglig i databaser: sådana för bibliografier, fakta, fulltext, tillämpningar och kunskap. Allt fler blir av affärsmässig karaktär. Läsaren får tips om var man kan få information ur vilka baser som finns, hur man bär sig åt – med eller utan assistans, vad det kostar och vad man skall vänta sig, vilka nät som finns och vilken utrustning som behövs. Ett konkret exempel ger kött på benen.
Metod: Lättläst kunskapsöversikt och bruksanvisning.

Avsändare: Lillemor Larsson, då VD i Mailstar AB, nu VD i Vesdtel.

Mottagare: Den som ännu inte utnyttjar databaser, direkt eller indirekt, men genom deras och hjälpmedlens utveckling behöver en generell översikt.

Grad av analys: Mer en ”kort introduktion” än analys av problem, för- och nackdelar etc.

Täckning: Ingen katalog över databaser men täcker de aspekter och problem som berör nybörjaren.

Datumstämpel: Mars 1987

Nyhetsvärde: Inget utöver att vara en populär, lättillgänglig översikt och introduktion.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info4.pdf

Ett textnummer. Teldok Info nr 2

Innehåll: Utgångspunkten är att vi i högre utsträckning överför text men att detta ”högre” blir allt högre med standardisering. OSI, Open Systems Interconnection, skall bli porten till fritt, problemfritt, textutbyte. Telexnätet är det traditionella, och kombinerat med datanät blir det Teletex, en del av datanätet Datex. Telefax håller dock på att gå om telex och här utnyttjas (liksom för videotex) mest telenätet ”Datel uppringd”, ibland Datel. Datel uppringd blir Telepak, Datel fast är en fix teleförbindelse t.ex. för höghastighets/dataöverföring. Elektronisk post och datorbaserade konferenssystem presenteras också, liksom databassökning.
Metod: Översiktlig, lättläst, uppslagsartad introduktion.

Avsändare: Docent P G Holmlöv, medieforskare på Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, tillika TELDOKs sekreterare.

Mottagare: Alla som vill ha en allmänbildande, systematisk översikt över begrepp och funktioner för textkommunikation: videotex, teledata, Datavison, teletex, Datapak, Datel etc.

Grad av analys: Ger alla för användarens allmänbildning väsentliga begrepp och förklaringar, däremot inga tekniska detaljer, råd eller avvägningar när det gäller sytemval eller installationer.

Täckning: Täcker just text, däremot ej t.ex. bilder eller röst.

Datumstämpel: Maj 1984

Nyhetsvärde: Den i lättsmält och komprimerad form samlade översikten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info2.pdf

ADB, telekommunikationer och juridiskt arbete. Teldok Rapport nr 3

Innehåll: En översiktlig beskrivning av teknik inom och tillämpning av ADB och telekommunikationer inleder och knyts sedan till en diskussion av möjligheter att utnyttja dessa hjälpmedel i juridiken. En enkät bland jurister ger empiriskt underlag för denna diskussion. Ett antal praktikfall beskrivs, såsom rättsdatasystemet, Metalls och LOs system, Patentverket, varumärkesarbete m.m. vid Skriptor AB, informationstjänster med rättsligt innehåll samt två juridiska företag.
Avsändare: Peter Wahlgren är jur. kand. och arbetar vid Institutet för Rättsinformation vid Stockholms universitet, lett av professor Peter Seipel.

Mottagare: De som arbetar med rättsinformation av olika slag, men också ”kunskapsarbetare” av annan typ, t.ex. revisionsbyråer och konsulter.

Grad av analys: Enkäten ger god överblick, även om man inte kan vänta sig att alla som svarar har insikt nog för att förutse framtida möjligheter.

Täckning: God i Sverige, som är området för undersökningen.

Datumstämpel: 1983.

Nyhetsvärde: Enda rapport av detta slag.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport3.pdf