Internetsystem för innovation. Teldok Rapport nr 153

Man kan se Internet som ett innovationssystem där servrar, sökmotorer och filnedladdningstjänster hänger samman.
Internet kan också uppfattas som ett system som befordrar innovation, t ex genom att förmedla kontakter, idéer, teknik och korskoppla kunskap.
Den effekt som kallas tilltagande marginalnytta (förenklat innebär den att en krona skapar mer värde än en krona) är förstås attraktiv och har fått många företag att satsa på att komma först med en ny produkt via Internet.
Men sunt förnuft upphör inte med Internet: det krävs bra produkter också! Och en uppbackande infrastruktur – eller dess frånvaro.
Att Internet kan förskjuta arbetet mellan kund och leverantör är kanske särskilt tydligt när det gäller finansiella tjänster, där Sverige förmodligen är världsledande. Även här har Internet öppnat för mer av nyföretagande, genom att det är ett system för innovationer.

TELDOK Rapport 153: Internet – system för innovation utkommer i december 2004. Rapporten har skrivits av professor Bengt-Arne Vedin, som bland många andra titlar också författat Via TELDOK 40: The Long Now of Information (2000) och TELDOK-Info 18: Innovation & Internet (1999).

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport153.pdf

The Long Now of Information. Teldok Via nr 40

The Long Now of Information granskar de underliggande strukturer som bestämmer hur människan – som individ och som social varelse – hanterar information. Om det som vi uppfattar vara konstant på detta område verkligen förändras blir effekterna stora.

Innehåll: Granskning av de underliggande strukturer som bestämmer mänskligt individuellt och socialt informationshanterande, t ex inom fysik, kognition och vad gäller informationens kombinationsmöjligheter. Idén är hämtad från den franske historikern Braudel, att det som är konstant inte märks men är bestämmande och skulle det ändras blir effekterna desto större.

Metod: Bygger på omfattande litteraturgenomgång och historiska paralleller, en del nära i tiden, inte minst då det gäller Internet.

Avsändare: Författaren är forskare med inriktning på innovation och IT, författare till bl a TELDOK Rapport 131: IT-Sverige – en vision från Dataföreningen.

Mottagare: Den som vill få idéer om nya forskningsinriktningar liksom om affärsidéer med verkligt genomslag – vilket kräver fantasi ovanpå den givna beskrivningen.

Grad av analys: Djupgående, ibland spekulativ.

Täckning: Om temat som här är att upptäcka det oupptäckta kan inte rimligen varudeklarationen svara annat än: ofullständig.

Datumstämpel: Juni 2000.

Nyhetsvärde: En sammanställning med denna inriktning finns inte tidigare.

Via TELDOK 40: The Long Now of Information har författats av professor Bengt-Arne Vedin (vedin@stockholm.mail.telia.com), som också bl a författat TELDOKs bästsäljare Rapport 131: IT-Sverige – en vision från Dataföreningen (utgiven i samarbete med TELDOKs partner Dataföreningen i Sverige) och Info 18: Innovation & Internet (utgiven i samarbete med Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer).

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via40.pdf

IT, Innovation. Israel. Teldok Rapport nr 135

TELDOK conducted a study tour to Israel January 8–14 2000 (1 Shevat–7 Shevat 5760) to document drivers and conditions of small and medium-sized Israel-based companies, especially in the IT business.Nine participants visited a large number of sites and issued their findings in TELDOK Report 135E: IT, Innovation – Israel. A free >electronic copy may be found here. (Rapporten finns också att ladda ner på svenska; the report was published in Swedish also.)

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport135.pdf

IT-Innovation Israel? Teldok Rapport nr 135

TELDOK gjorde en studieresa till Israel januari 2000 (Shevat 5760) för att studera hur innovationer och IT-användning kan frodas i ett relativt litet land med stor invandring. Bengt-Arne Vedin beskriver resan och rapporten så här (för Management of Technology 00-1):

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport135.pdf

Läs om TELDOKs utgivning 1994-1999. Teldok Ref.dok. M

Innehåll Korta beskrivningar, som denna, om innehållet i TELDOKs skrifter.

Metod Innehållsanalys, inklusive bedömning av målgrupp angivande av sändare etc.

Avsändare Beskrivningarna gjorda av professor Bengt-Arne Vedin, ledamot av TELDOK Redaktionskommitté sedan dess start, granskade av TELDOKs sekreterare docent PG Holmlöv.

Mottagare Den som söker information om skrifter om nya dokumenterade praktiska tillämpningar av teleteknik och informationsteknik.

Grad av analys Innehållsdeklarerar skrifterna utan att trycka av dem eller ge en värderingsbaserad recension.

Täckning Rapporter från TELDOK utgivna 1994­1999.

Datumstämpel Utgiven 1999.

Nyhetsvärde Samlad katalog för TELDOKs senast utgivna skrifter.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentm.pdf

Innovation & Internet. Teldok Info nr 18

Innovation & Internet vänder sig till den som i sin yrkesverksamhet, till sina egna produkter eller tjänster, vill foga Internet som ytterligare ett medium. Rapporten vill ge svar på frågor som: Hur kan jag följa utvecklingen? Vilka tumregler finns det för hur jag eller min organisation bör agera? Vilka nya spelregler tycks utvecklas? Vad får jag inte glömma att tänka på? Vilka är de organisatoriska aspekterna?

Mycket av det som beskrivs här finns också (kanske mer utförligt behandlat) på TELDOKs webb, med start på www.teldok.org/innova/start.html. Där finns också mer material än vad som får plats i denna tryckta skrift. Webbprojektet fortsätter, med stöd också av Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer.

Innovation & Internet innehåller följande avsnitt:

 • Vad karaktäriserar Internet?
 • En transaktion har flera komponenter
 • Metoder för affärer på Internet
 • Hur sätter man pris?
 • Nätet är ett samhälle
 • Entusiasternas klubb
 • Trycksaker på Nätet
 • Förmågan att fråga är guld värd
 • Fungerande marknader…
 • Råd att beakta?
 • Hur kan jag se vad som är bra?

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info18.pdf

En vision från Dataföreningen. Teldok Rapport nr 131

Hade någon kunnat förutse framtiden för informationsbehandling och telekommunikation när Dataföreningen startades för 50 år sedan? Nej, naturligtvis inte! Året var 1949, och transistorn hade inte fyllt två år.

Oljekrisen visade att det inte bara är tekniska och vetenskapliga genombrott utan också politiska, ekonomiska och sociala chocker som kan kullkasta noggranna förutsägelser av framtiden. Dessutom har det visat sig att det är svårare att förstå människors värderingar än utvecklingstrender i teknik.

I början av november utkommer TELDOK Rapport 130: IT-Sverige – en vision från Dataföreningen. Rapporten är skriven av Bengt-Arne Vedin.

Dataföreningen tog initiativ till rapporten för att fira sitt femtioårsjubileum, inte med en historisk tillbakablick utan med ”ett antal frambildsbilder”, en Delfi-studie, ett antal scenarier, tillsammans alltså ”antal studier av utvecklingsläge och framtidstendenser”.

Författaren, TELDOK och Dataföreningen ”lovar inte att framtiden kommer att bli på något speciellt sätt…” Men att ta del av förtätade framtidsbeskrivningar är ett bra sätt att förbereda sig på möjliga händelser och utvecklingssteg.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport131.pdf

IT-Reflexer av det mänskliga. Teldok Via 29

Innehåll: En bred beskrivning av hur IT ger nya infallsvinklar på människans sätt att tänka, ställer frågor kring vad intelligens, liv och kreativitet egentligen är samt hur vi kan se utvecklingen av nya intellektuella tekniker. Vidare ingår mer näraliggande skildringar av hur ekonomiska villkor och strukturer liksom mer allmänna politiska sådana tycks påverkas av IT-utvecklingen.

Metod: Omfattande litteraturstudier.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är verksam inom framtidsstudier, innovationsforskning och IT, ledamot av TELDOK Redaktionskommitté och generalsekreterare i Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer.

Mottagare: Den som vill får idéer, kanske till debatt och forskning, om de vidare innebörderna av IT.

Grad av analys: Så långt dagens kunskapsläge tillåter vilket innebär ett antal öppna frågor, t ex kring framtida elektroniska marknader.

Täckning: Täcker ett stort fält och är därmed inte alltid så djupgående eller detaljinriktad.

Datumstämpel: December 1997.

Nyhetsvärde: Ovanlig sammanställning just genom sin bredd.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via29.pdf

Den valbara tekniken. Teldok Rapport nr 112

”Någon gång i slutet av 1800-talet, hävdar Michael Piore och Charles Sabel, träffade vi ett val. Hantverkets skräddarsydda produkter började försvinna för att ersättas av massproducerade. En massproduktion som gav låga priser som var en förutsättning för masskonsumtion.
Vem träffade detta val? Naturligtvis ingen enskild person eller organisation. Det var en sammanhängande mekanism, en utveckling där ekonomi, beteenden, teknisk uppfinningsrikedom på något sätt var kopplade till varandra.
Så fick vi Taylorism och Fordism: löpande band för att kunna producera ännu billigare, standardisering av komponenter för att det inte skulle behövas någon hantverksmässig anpassning från det ena producerade exemplaret till det andra. Dessa exemplar blev också lika, standardiserade. Så fick vi inlärningskurvor, F W Taylors ”one best solution”, en enda rätt lösning, tekniskt och ekonomiskt, och vi fick storskalighetens ekonomi.”

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport112.pdf