IT-Reflexer av det mänskliga. Teldok Via 29

Innehåll: En bred beskrivning av hur IT ger nya infallsvinklar på människans sätt att tänka, ställer frågor kring vad intelligens, liv och kreativitet egentligen är samt hur vi kan se utvecklingen av nya intellektuella tekniker. Vidare ingår mer näraliggande skildringar av hur ekonomiska villkor och strukturer liksom mer allmänna politiska sådana tycks påverkas av IT-utvecklingen.

Metod: Omfattande litteraturstudier.

Avsändare: Bengt-Arne Vedin är verksam inom framtidsstudier, innovationsforskning och IT, ledamot av TELDOK Redaktionskommitté och generalsekreterare i Ruben Rausings Fond för forskning om nyföretagande och innovationer.

Mottagare: Den som vill får idéer, kanske till debatt och forskning, om de vidare innebörderna av IT.

Grad av analys: Så långt dagens kunskapsläge tillåter vilket innebär ett antal öppna frågor, t ex kring framtida elektroniska marknader.

Täckning: Täcker ett stort fält och är därmed inte alltid så djupgående eller detaljinriktad.

Datumstämpel: December 1997.

Nyhetsvärde: Ovanlig sammanställning just genom sin bredd.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via29.pdf