Interaktivt i Riksdagen. Teldok Rapport nr 127

SVERIGES RIKSDAG ÄR VÄRLDSLEDANDE när det gäller att använda videokonferenser och ”streaming video” (direktuppspelade filmsnuttar) på Internet. Före riksdagsvalet 1998 använde flera riksdagskandidater webben och video på Internet för att få personvalsröster.

Flitigast på PC-skärmen i regeringen var förra skolministern Ylva Johansson, som varje vecka under en period kommunicerade med webb-video och chatt till Sveriges skolor. Även hennes parti SAP, (s) och moderaterna är trogna användare av videoutsändningar, webben och andra former av IT.

Oavsett var man bor i Sverige kan man följa politikens centrum, Riksdagshuset i Stockholm, till priset av ett lokalsamtal – bara man har Internet och kan ta emot ”streaming video”. För att kunna följa debatterna i kammaren startar man sin Real Player och anger i Open Location adressen pnm://real.pi.se/riksdagen.rm

Det säger Riksdagens silverhårige videoentusiast Gunnar Steiner ( 070 520 5200 ) som intervjuats om hur parlamentarikerna och riksdagspartierna använder ny informationsteknik, särskilt videokonferenser och direktuppspelad video på Internet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport127.pdf

Våga Vara Visionär. Om att använda videokonferenser idag och imorgon. Teldok Rapport nr 97

Innehåll: En såväl teknisk som marknadsinriktad rapport om videomöten, bl a om standardisering, utvecklingstrender i stort, dvs vad gäller användningen och vad gäller ”bordssystem”. Vidare beskrivs vilka som driver på – bl a leverantörer, EU, nätoperatörer. Ett särskilt kapitel handlar om utbildning via video. Illustrerad.
Metod: Detaljerad faktabeskrivning på basen av insamlade dokument och intervjuer.

Avsändare: Tiina Läärä är konsult.

Mottagare: Var och en med intresse för att undersöka om bildkommunikation är en elektronisk kommunikationsteknik för hans/hennes organisation.

Grad av analys: Detaljerad beskrivning av praktiska tips. På motsvarande sätt detaljerad återgivning av status för olika steg i standardiseringen.

Täckning: Beskrivning av teknik och användningsområden vid tiden för rapportskrivandet. Mindre avseende är fäst vid samspel med andra elektroniska kommunikationsmöjligheter. Konkreta fallbeskrivningar finns i kortform (Electrolux; läkare; shopping; ett konsultföretag som jobbar med CAD), vilket naturligtvis innebär att inte alla typer av specialsituationer kan finnas med i denna form.

Datumstämpel: Rapporten är daterad maj 1995 men framskrivningen fram till 1997 är väl underbyggd.

Nyhetsvärde: Aktuell och detaljrik bild från ett område i snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport97.pdf