Våga Vara Visionär. Om att använda videokonferenser idag och imorgon. Teldok Rapport nr 97

Innehåll: En såväl teknisk som marknadsinriktad rapport om videomöten, bl a om standardisering, utvecklingstrender i stort, dvs vad gäller användningen och vad gäller ”bordssystem”. Vidare beskrivs vilka som driver på – bl a leverantörer, EU, nätoperatörer. Ett särskilt kapitel handlar om utbildning via video. Illustrerad.
Metod: Detaljerad faktabeskrivning på basen av insamlade dokument och intervjuer.

Avsändare: Tiina Läärä är konsult.

Mottagare: Var och en med intresse för att undersöka om bildkommunikation är en elektronisk kommunikationsteknik för hans/hennes organisation.

Grad av analys: Detaljerad beskrivning av praktiska tips. På motsvarande sätt detaljerad återgivning av status för olika steg i standardiseringen.

Täckning: Beskrivning av teknik och användningsområden vid tiden för rapportskrivandet. Mindre avseende är fäst vid samspel med andra elektroniska kommunikationsmöjligheter. Konkreta fallbeskrivningar finns i kortform (Electrolux; läkare; shopping; ett konsultföretag som jobbar med CAD), vilket naturligtvis innebär att inte alla typer av specialsituationer kan finnas med i denna form.

Datumstämpel: Rapporten är daterad maj 1995 men framskrivningen fram till 1997 är väl underbyggd.

Nyhetsvärde: Aktuell och detaljrik bild från ett område i snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport97.pdf