Telekonferenser och telekommunikationer i USA 1986. Teldok Via 2

Innehåll: Telecon VI-utställningen innehöll ett antal intressanta stillbildstelefoner. Vidare växer telekonferenser enligt principen punkt till multi-punkt. Ett antal universitets-, konsult- och utredningsföretags nyckelpersoner och projekt beskrivs kortfattat. Mer detaljerade är rapporterna från Pac Bell och Gateway, Times Mirrors nedlagda videotextjänst.
Metod: Korta referat av vad förf. sett och hört.

Avsändare: Claire Forchheimer är forskare och småföretagare.

Mottagare: Den som behöver tips inför USA-besök inom telematikområdet liksom den som söker experter och utredare.

Grad av analys: Flera institutioner beskrivs på ett tiotal rader, d.v.s. med undantag för stillbildstelefoner och Gateway rör det sig i stort sett om kommenterade projektbeskrivningar och persontips.

Täckning: Ett väl valt stickprov på aktiviteter i USA.

Datumstämpel: Hösten 1986

Nyhetsvärde: Begränsat utom för den som har intresse av just de beskrivna företeelserna och institutionerna.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via2.pdf

Telemöten i USA – en öppenhjärtlig rapport. Teldok Rapport nr 12

Innehåll: Alla slags telemöten – datorstödda, med video, bara ljud, bildtelefon, telefaxstödda – behandlas. Rapporten är insiktsfull och kritisk och tränger igenom mycket av den ryktes- och mytbildning som uppstått kring telemöten. Några resor skall man t.ex. inte tro sig spara in, men resemönstret ändras. Audio är svårt. Decentraliserade grupper kan samarbeta mycket produktivt. Planerings- och koordineringsmöten (inom NASA) går bra på audion. Fem villkor för framgång: uppfinningsrika människor och organisationer, tids- och uppgiftspress, samt personliga intressen. Många misslyckanden beror på att man inte lärt av tidigare erfarenheter. Integrationen med midrodatorer är en viktigt trend.
Metod: Direktkontakt med ansvarig som driver teknikmöten samt noggranna studier av dokumentation kring dessa.

Avsändare: Dr. Robert Johansen är internationellt erkänd kommunikationsforskare.

Mottagare: Ovärderlig grund för telemöten. Samhällsplanerare, kommunikationssociologer och -psykologer.

Grad av analys: God behärskning av ämnet, ordentlig kritisk distans.

Täckning: Täcker USA.

Datumstämpel: 1984.

Nyhetsvärde. Unik i sin öppenhet och personligt kritiska analys.

Utrymme för mångtydighet: God förståelse för ”fall-specifika” faktorer, t.ex. företagskultur.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport12.pdf