Telemöten i USA – en öppenhjärtlig rapport. Teldok Rapport nr 12

Innehåll: Alla slags telemöten – datorstödda, med video, bara ljud, bildtelefon, telefaxstödda – behandlas. Rapporten är insiktsfull och kritisk och tränger igenom mycket av den ryktes- och mytbildning som uppstått kring telemöten. Några resor skall man t.ex. inte tro sig spara in, men resemönstret ändras. Audio är svårt. Decentraliserade grupper kan samarbeta mycket produktivt. Planerings- och koordineringsmöten (inom NASA) går bra på audion. Fem villkor för framgång: uppfinningsrika människor och organisationer, tids- och uppgiftspress, samt personliga intressen. Många misslyckanden beror på att man inte lärt av tidigare erfarenheter. Integrationen med midrodatorer är en viktigt trend.
Metod: Direktkontakt med ansvarig som driver teknikmöten samt noggranna studier av dokumentation kring dessa.

Avsändare: Dr. Robert Johansen är internationellt erkänd kommunikationsforskare.

Mottagare: Ovärderlig grund för telemöten. Samhällsplanerare, kommunikationssociologer och -psykologer.

Grad av analys: God behärskning av ämnet, ordentlig kritisk distans.

Täckning: Täcker USA.

Datumstämpel: 1984.

Nyhetsvärde. Unik i sin öppenhet och personligt kritiska analys.

Utrymme för mångtydighet: God förståelse för ”fall-specifika” faktorer, t.ex. företagskultur.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport12.pdf