Datautbyte mellan öppna system. (Open Systems Interconnection). Teldok Rapport nr 35

Innehåll: Det är svårt att kommunicera mellan olika system, t ex olika datasystem. Men nu håller något på att hända: en internationell och omfattande standardisering. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har utvecklat en modell för kommunikation mellan öppna system. Intresset för modellen är stort fast den ännu inte är färdig – det gäller att åstadkomma standard på sju olika nivåer. De omtalade MAP, Manufacturing Automation Protocol som General Motors satsar helhjärtat på, och det tekniska systemet TOP som Boeing går in för, ingår i OSI. Rapporten redovisar hur OSI växer fram och vilka som är aktörer. De sju nivåerna beskrivs, liksom situationen i Sverige.
Metod: Systematisk faktaredovisning på basen av dokument och intervjuer.

Avsändare: Victor Pylypenko är datajournalist.

Mottagare: Alla med system- och kommunikationsansvar för framtida data- och telesystem.

Grad av analys: Snarare varudeklarationens än den praktiska tillämpningens.

Täckning: Ger i allt väsentligt en översikt utan att gå in i detaljer på företagsnivå eller specifika satsningar, utom hos NBS, National Bureau of Standards.

Datumstämpel: Juni l988.

Nyhetsvärde: Den aktuella överblickens.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport35.pdf

Telemöten i USA – en öppenhjärtlig rapport. Teldok Rapport nr 12

Innehåll: Alla slags telemöten – datorstödda, med video, bara ljud, bildtelefon, telefaxstödda – behandlas. Rapporten är insiktsfull och kritisk och tränger igenom mycket av den ryktes- och mytbildning som uppstått kring telemöten. Några resor skall man t.ex. inte tro sig spara in, men resemönstret ändras. Audio är svårt. Decentraliserade grupper kan samarbeta mycket produktivt. Planerings- och koordineringsmöten (inom NASA) går bra på audion. Fem villkor för framgång: uppfinningsrika människor och organisationer, tids- och uppgiftspress, samt personliga intressen. Många misslyckanden beror på att man inte lärt av tidigare erfarenheter. Integrationen med midrodatorer är en viktigt trend.
Metod: Direktkontakt med ansvarig som driver teknikmöten samt noggranna studier av dokumentation kring dessa.

Avsändare: Dr. Robert Johansen är internationellt erkänd kommunikationsforskare.

Mottagare: Ovärderlig grund för telemöten. Samhällsplanerare, kommunikationssociologer och -psykologer.

Grad av analys: God behärskning av ämnet, ordentlig kritisk distans.

Täckning: Täcker USA.

Datumstämpel: 1984.

Nyhetsvärde. Unik i sin öppenhet och personligt kritiska analys.

Utrymme för mångtydighet: God förståelse för ”fall-specifika” faktorer, t.ex. företagskultur.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport12.pdf