Nya affärsmöjligheter med faksimil överföring. Teldok Info nr 12

Innehåll: Översiktlig beskrivning över området fax, dvs marknadsutveckling och jämförelser med andra kommunikationssätt, fax per dator, i nätverk, multifax, hämtfax, faxbrevlådor, konvertering av faxtext till textfil, säkerhetsutrustning samt etikregler.
Metod: Den insiktsfulle konsultens sammanfattande översikt och analys.

Avsändare: Hans Lindahl är utvecklingskonsult på Industriell Affärsutveckling AB och ägnar sig särskilt åt faxens möjligheter.

Mottagare: Personer med behov av att överväga ökad användning av telefax.

Grad av analys: Blandning av marknadsöversikter, insiktsfull analys, tillämpningsbeskrivningar, framtidsprognoser och utpekande av problemområden.

Täckning: På översiktsnivå heltäckande vid utgivningstidpunkten.

Datumstämpel: Februari 1992.

Nyhetsvärde: Faktasammanställning och framtidsanalys på ett område där de enklaste tillämpningarna riskerar att ställa de mer förfinade i skymundan.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info12.pdf