Gruppvara i praktiken. Teldok Via nr 23

Innehåll: Granskning dels av olika produkter för ”groupware”, gruppvara, dels hur ett antal företag i praktiken nyttjar dessa, vilka synpunkter och erfarenheter de har, etc.
Metod: Intervjuer och på dessa baserad analys.

Avsändare: Författarna har gjort detta som ett examensarbete på systemvetenskaplig linje vid ADB på Lunds Universitet.

Mottagare: Alla som överväger att inskaffa och använda gruppvara liksom naturligtvis de som forskar eller studerar området.

Grad av analys: Begränsas av studenterans erfarenhet samt den insats man kan vänta av en tiopoängsuppsats; utgår i mycket från de studerade företagens erfarenheter. Man kommer fram till att det går att skilja på en partiell och en total gruppvarumiljö.

Täckning: De produkter som studerats (och som kunnat studeras) är Lotus Notes, Futures Team och Windows for workgroups. Fyra företag som utnyttjar gruppvara ingår sedan i studien.

Datumstämpel: Examensarbetet framlades i juni 1993.

Nyhetsvärde: Tidig svensk empirisk studie av ett område i snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via23.pdf