Persondatorer i USA. Teldok Rapport nr 13

Innehåll: Beskriver persondatorns historia och diskuterar definitionen av vad en persondator är. Granskning av marknadsledarna, de tio största tillverkarna, samt marknadsutvecklingen. Tar upp olika aspekter av persondatorns användning, såsom program, användning i arbetslivet, särskilt på kontor och i den stora federala förvaltningsapparaten samt även hemarbete.
Ren hobbyverksamhet finns också med, liksom skolornas datoranvändning och andra utbildningsaspekter. Den framtida utvecklingen beskrivs i termer av pris; typer; periferiutrustning; nät etc. Bland ”spridda notiser” återfinns återverkningar på dataservice; könsklyftan; databrottslighet ; programmering i naturligt språk m.m.
Metod: Litteraturarbete, konsultrapporter inte minst.

Avsändare: Börje Söderlund, tidigare journalist vid Televerket.

Mottagare: Politiker, datordebattörer, media, alla som är intresserade av persondatorens framtida användning och marknadsutveckling.

Grad av analys: Hederligt återgivande av källor och olikartade bilder. Fattas gör dock det konstnärliga användandet av persondatorer.

Täckning: God; inriktningen på USA ger en viss begränsning.

Datumstämpel: Augusti 1984.

Nyhetsvärde: Att på svenska få en samlad bild.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport13.pdf