Telematik och handikapp i arbetslivet. Teldok Rapport nr 72

Innehåll: Ett tjugo praktikfall om informationsteknik tillämpad i arbetslivet i sex olika länder.
Metod: Praktikfall via intervjuer eller beskrivningar av de handikappade/informationsteknikpraktiserande själva.

Avsändare: Jan-Ingvar Lindström är projektledare för projektet telematik och handikapp inom Infologics AB, ett Televerket-företag respektive ett projekt som verket varit med om att starta.

Mottagare: Alla med intresse av hur ny teknik kan förändra och förbättra handikappades arbetsvillkor.

Grad av analys: Ingen sammanfattande analys men korta värderingar av flera av de ansatser som beskrivs i praktikfallen.

Täckning: Åtta varierande praktikfall från Sverige, därutöver från Danmark och Finland tre vardera, Nederländerna två, Norge ett och och från USA sex.

Datumstämpel: Utgiven mars 1992.

Nyhetsvärde: Bredden och antalet praktikfall.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport72.pdf