Talteknologi. Teldok Info nr 1

Innehåll: En populär översikt av hur man elektroniskt hanterar tal, inmatning som utmatning, äkta som syntetiskt. Här finns statistik som talar om när och varför vi arbetar med tal, liksom om nya och gamla sätt att lagra och vidarebefordra tal. Röstbrevlådor är ett exempel. Taligenkännare är en annan taltillämpning. Avslutningsvis ges ett scenario från ”Röstkontoret” av 2011.
Metod: Teknisk och tillämpsmässig översikt utan litteraturhänvisningar; journalistik.

Avsändare: P G Holmlöv, docent vid Handelshögskolan, TELDOKs sekreterare.

Mottagare: Alla som har behov av allmänbildning och grundkunskap om den nya talkommunikationsteknikens alla aspekter.

Täckning: Heltäckande vid utvigningstidpunkten.

Datumstämpel: November 1982.

Nyhetsvärde: Ligger i den heltäckande översikten, sammanställningen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info1.pdf