Röst- och talsvarssystem i informationsteknologins tjänst. Teldok Info nr 11

Innehåll: Talsvarssystem är röstbrevlådor och telefonsvarare. Med hjälp av enkla röstsvar eller funktionsknappar på telefonen kan dessa system få bred och varierad användning. Det kan gälla banktjänster, transporter, bokningar, offentlig service och meddelandebefordran – allt billigare, smidigare, med större frihet. Ett par sidor av analysen behandlar också telefax.
Metod: En experts översikt.

Avsändare: Björn Runngren är konsult med tillämpning av röstdatasysem som specialitet. Thord Danielsson, också konsult på Fearnley Informationssystem AB, har bidragit med uppslag och synpunkter.

Mottagare: Potentiella användare av röstsvarssystem, dvs olika tjänsteföretag och personer eller organisationer med behov av eller ekonomi i att fånga upp meddelanden och beställningar oberoende av tidpunkt eller utan behov av mer än förinställda röstsvarsval.

Grad av analys: Experternas framsållade erfarenheter.

Täckning: Aktuell översikt, inklusive undersökningar av attityder och utnyttjandefrekvens vad gäller beskrivna system 1991.

Datumstämpel: Januari 1992.

Nyhetsvärde: Översikt över ett vanligt men när det gäller sammanställningar föga tillgodosett område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info11.pdf

Talteknologi. Teldok Info nr 1

Innehåll: En populär översikt av hur man elektroniskt hanterar tal, inmatning som utmatning, äkta som syntetiskt. Här finns statistik som talar om när och varför vi arbetar med tal, liksom om nya och gamla sätt att lagra och vidarebefordra tal. Röstbrevlådor är ett exempel. Taligenkännare är en annan taltillämpning. Avslutningsvis ges ett scenario från ”Röstkontoret” av 2011.
Metod: Teknisk och tillämpsmässig översikt utan litteraturhänvisningar; journalistik.

Avsändare: P G Holmlöv, docent vid Handelshögskolan, TELDOKs sekreterare.

Mottagare: Alla som har behov av allmänbildning och grundkunskap om den nya talkommunikationsteknikens alla aspekter.

Täckning: Heltäckande vid utvigningstidpunkten.

Datumstämpel: November 1982.

Nyhetsvärde: Ligger i den heltäckande översikten, sammanställningen.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info1.pdf