Multimediakommunikationer i USA. Teldok Via nr 24

Innehåll: En faktaspäckad rapport om olika typer av multimediasystem samt hur utvecklingen nu tycks på väg att ta fart, speciellt inom näringsliv och utbildning men även inom hälsovård, myndigheter och underhållning.
Metod: Intervjuer och litteraturfakta från aktuell affärs- och teknisk press samt rapporter.

Avsändare: Hans Sandberg är journalist, rapporterande från USA för ett antal svenska tidningar och tidskrifter.

Mottagare: Den som vill ha en översiktlig men ändå detaljerad beskrivning av den amerikanska utvecklingen inom multimedia.

Grad av analys: Begränsad, delvis förmedlad via intervjuuttalanden från personer med erfarenhet och överblick.

Täckning: Omfattande, med den naturliga reservationen på ett snabbrörligt område att det gäller vid rapporttidpunkten.

Datumstämpel: Januari 1994.

Nyhetsvärde: Närbild med många detaljer men också bredd från ett dynamiskt utvecklingsfält.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via24.pdf