Fysisk planering i det digitala samhället. Teldok Rapport nr 148

TELDOK Rapport 148: Fysisk planering i det digitala samhället visar hur ”modern, digitaliserad informations- och kommunikationsteknologi” kan användas i framtidens stadsplanering och samhällsplanering.
IT ger nya möjligheter att föra en dialog med berörda, t ex boende, och nya förutsättningar att presentera och visualisera data. Men vilka blir konsekvenserna? Ökad IT-användning skulle kunna stärka planeringens roll; men det finns också en risk för att planeringen urholkas till att bli bara för experter eller bara för politiker.
Fysisk planering i det digitala samhället har skrivits av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist vid Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola. Rapporten kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport148.pdf