Framtidens fordon. Mellan två mobila världar. Teldok Rapport nr 151

Framtidens fordon – mötet mellan två mobila världar undersöker vad som händer när två mobila världar – fordon och IT/telekommunikation – smälter samman i det som fordonsbranschen kallar telematik. Här finns visioner, tillämpningsområden, möjliggörande tekniker, användningsexempel och framtida utmaningar för att skapa framtidens fordon.
Begreppet telematik har börjat användas för tillämpning av kommunikations- och positioneringsteknik i fordon: telematik förenar fordonets möjlighet att sätta människor och gods i rörelse med telefonins möjlighet att binda samman dessa.
Framtidens fordon presenterar telematikens fem tillämpningsområden: säkerhet och trygghet, underhåll av fordon, navigation och framkomlighet, produktivitet samt information och underhållning.
Framtidens fordon har skrivits av Ola Henfridsson, Helena Holmström, Rikard Lindgren, Carl Magnus Olsson och Fredrik Svahn, Telematics Group på Viktoriainstitutet.
Framtidens fordon utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006. Den tryckta rapporten (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport151.pdf

Kina störst på mobiltelefoni. Teldok Rapport nr 150

Kina är en framtida stormakt på IT-området.
I Kina finns redan 200 miljoner mobilkunder. China Mobile, med 140 miljoner abonnenter, är världens största mobiloperatör. Kinesiska tillverkare väntas svara för minst en tredjedel av världens mobiltelefonproduktion. Stora delar av de japanska företagens tillverkning av digitalkameror sker redan i Kina – både för den japanska marknaden och för att möta efterfrågan inifrån Kina.
Hur påverkar utvecklingen oss? Om detta handlar Kina störst på mobiltelefoni – konsekvenser för omvärlden av Jon Sigurdson, professor och Director för ”East Asia Science & Technology and Culture Programme” vid Handelshögskolan i Stockholm. I maj 2002 arrangerade Jon Sigurdson konferensen Mobility & Mobiles in China.
Kina störst på mobiltelefoni utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006. Rapporten (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport150.pdf

Efter 11 september 2001. Kan Storebror hejdas? Teldok Rapport nr 149

För den som fäster vikt vid integritetsskydd – möjligheten att värna en personlig sfär, att söka information i diskreta former och att sprida kunskaper eller åsikter anonymt – ter sig framtidsutsikterna mörka”, skriver frilansjournalisten Anders R Olsson, författare till den nya rapporten Efter 11 september 2001: – Kan Storebror hejdas?
Rapporten har tillkommit i ljuset av den internationella utvecklingen efter den ödesdigra 11 september. Av kända skäl har samhällets behov av skydd mot våld och terror kommit i förgrunden, och frågorna kommit att få räckvidd långt utanför nationella gränser.
Efter 11 september 2001 utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006; boken (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport149.pdf

Fysisk planering i det digitala samhället. Teldok Rapport nr 148

TELDOK Rapport 148: Fysisk planering i det digitala samhället visar hur ”modern, digitaliserad informations- och kommunikationsteknologi” kan användas i framtidens stadsplanering och samhällsplanering.
IT ger nya möjligheter att föra en dialog med berörda, t ex boende, och nya förutsättningar att presentera och visualisera data. Men vilka blir konsekvenserna? Ökad IT-användning skulle kunna stärka planeringens roll; men det finns också en risk för att planeringen urholkas till att bli bara för experter eller bara för politiker.
Fysisk planering i det digitala samhället har skrivits av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist vid Fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola. Rapporten kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport148.pdf

Information and Communications Technology in Finland and Sweden. Teldok Rapport nr 147

Hur ska man göra för att skörda frukterna av den konkurrens som uppstår när tidigare monopol, t ex på teleområdet, blir upplösta?
Många länder har prövat långtgående priskontroller. Men lönsamhet behöver inte vara samma sak som otillbörlig ”marknadsmakt” – istället kan stora vinster bero på innovativitet. Bl a detta visar professor Stephen C Littlechild i Via TELDOK 42: Lagstiftare, konkurrens och övergående priskontroll: kritik av prisreglering inom elleverans och mobiltelefoni.
Stephen C Littlechild är Principal Research Fellow vid The Judge Institute of Management, Cambridge-universitetet i Storbritannien. Han har tidigare bl a varit generaldirektör (för brittiska Electricity Supply) och fungerade som regeringens konsult ifråga om prisreglering när British Telecom skulle privatiseras.
Den engelskspråkiga förlagan till Via TELDOK 42 – Regulators, Competition and Transitional Price Controls: A Critique of Price Restraints in Electricity Supply and Mobile Telephones – finns att läsa på www.iea.org.uk. Lagstiftare, konkurrens och övergående priskontroll kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport147.pdf

Lagstiftare, konkurrens och övergående priskontroll. Teldok Via nr 42

Hur ska man göra för att skörda frukterna av den konkurrens som uppstår när tidigare monopol, t ex på teleområdet, blir upplösta?
Många länder har prövat långtgående priskontroller. Men lönsamhet behöver inte vara samma sak som otillbörlig ”marknadsmakt” – istället kan stora vinster bero på innovativitet. Bl a detta visar professor Stephen C Littlechild i Via TELDOK 42: Lagstiftare, konkurrens och övergående priskontroll: kritik av prisreglering inom elleverans och mobiltelefoni.
Stephen C Littlechild är Principal Research Fellow vid The Judge Institute of Management, Cambridge-universitetet i Storbritannien. Han har tidigare bl a varit generaldirektör (för brittiska Electricity Supply) och fungerade som regeringens konsult ifråga om prisreglering när British Telecom skulle privatiseras.
Den engelskspråkiga förlagan till Via TELDOK 42 – Regulators, Competition and Transitional Price Controls: A Critique of Price Restraints in Electricity Supply and Mobile Telephones – finns att läsa på www.iea.org.uk. Lagstiftare, konkurrens och övergående priskontroll kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via42.pdf