Videokonferenser och tillämpningar av bredbandskommunikation. Teldok Rapport nr 5

Innehåll: Även om Sverige var ”världstätast” när det gäller studios för videokonferenser (TV-konferenser), så finns störst erfarenhet i USA. Där har inte mindre än 100 organisationer granskats. Den tekniska delen av rapporten beskriver utvecklingen inom bredbandsteknik och satellitkommunikaiton. Över ett tjog företag eller nät erbjuder videoservice i Nordamerika. Därtill kommer interna nät inom branscher som hotell, banker, försäkring, utbildning, hälsovård, elektronik och data, flyg och bilar. Erfarenheter från dessa liksom från ad hoc-konferenser, redovisas, inklusive kostnads-nytto-kalkyler, allt detta kortfattat, då underlaget ännu är begränsat. En engelsk-svensk ordlista för detta specialområde samt en telefonkatalog över experter kompletterar rapporten.
Metod: Långsiktsplanerare och experimentatorer samt debattörer vad gäller internkommunikation i organisationer, företag och nätverk, speciellt för att få tips om kontakter för att gå vidare.

Avsändare: Kjell Samuelson, professor, Informatik med systemvetenskap, Stockholms Universitet/KTH.

Grad av analys: Utgår från källornas bedömningar. Teknisk orientering.

Täckning: Mycket god täckning av Nordamerika.

Datumstämpel: September 1983.

Nyhetsvärde: Unik i sin breda bevakning av ett stort område.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport5.pdf