Grannskap 90. Teldok rapport nr 16

Innehåll: I Nykvarn har i några år bedrivits experiment med en ”grannskapscentral”: Man ”telependlar” från denna förort via att gå till att vad gäller tele- och informationshantering välförsedd lokalt kontor. Projektet har genomförts av en forskargrupp vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan, och rapporten beskriver bakgrund, själva experimentet, forskningsmetoden, effekter och vad som händer närmast efteråt. Försöket är avslutat och detta är den samlade redovisningen.
Avsändare: Forskare i gruppen som stod för försöket. Fördel: mycket initierade. Nackdel: ev. partiska.

Mottagare: De som är intresserade av nya tekniska möjligheter till decentralisering och regional utveckling.

Grad av analys: Analysen är samtidigt grundlig och lättläst, delvis genom det rikhaltiga bildmaterialet. Här finns, på forskningsvis, idéer om fortsatt forskning, en ordentlig litteraturförteckning och även en presentation av ett antal referenser.

Täckning: Vad gäller just detta unika försök är detta en heltäckande rapport.

Datumstämpel: September 1987

Nyhetsvärde: Den enda populära rapporten som täcker just detta unika försök.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport16.pdf