Det framtida kontoret. Teldok Rapport nr 7

Innehåll: Beskriver inledningsvis olika sätt att dela in kontorsautomationens innehåll och komponenter. Återger i översättning 4 bearbetade föredrag som hölls av ledande utländska experter på kontorsautomation vid ett IVA-symposium. Innehåller 6 intervjuer med svenska sakkunniga.
Metod: Föredrag och intervjuer.

Avsändare: Arne Larsson (redigering och intervjuer) och Tom Lindström (inledning).

Mottagare: Intressant som inledning till ämnet kontorsautomation.

Grad av analys: Varje del innnehåller konstruktiva reflektioner.

Täckning: Grundkunskaper.

Datumstämpel: IVA-symposiet arrangerades 1981, och intervjuer, redigering m.m. skedde 1982-1983. är viktiga.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport7.pdf