Utan IT stannar marknaden. Teldok Rapport nr 104

Innehåll: En genomgång av hur informationsteknik utnyttjas på de finansiella marknaderna. Information är A och O, åskådliggjort av förbud mot insiderhandel, noggranna informationsregler på Börsen, etc ­ liksom av valutaspekulation och andra mer eller mindre globala marknader som drivs av IT med värdepapper som instrument. Men: de personliga kontakterna är alltfort viktiga.

Metod: Ett initierat, detaljrikt reportage med Sverige i fokus.

Avsändare: Bengt Carlsson är journalist på Dagens Nyheter (tidigare Affärsvärlden) och har samlat material för denna studie under en längre period.

Mottagare: Den som vill få en översikt över de olika verktyg, fenomen och problem som är förknippade med alla olika typer av informationsspridning och informationshandel på olika finansiella marknader. ­ Den som arbetar i den världen dagligdags har sannolikt mindre att hämta här.

Grad av analys: Den initierade journalistens kritiska klarsyn, underbyggd med internationell kunskap.

Täckning: Aktiehandel, penningmarknad, valutamarknad, derivat, Fondbörs och Optionsmarknaden samt informationshandeln i anknytning till dessa marknader. Här finns också kapitel om särskilda händelser samt om trender och framtider.

Datumstämpel: Februari 1996.

Nyhetsvärde: Den aktuella, initierade översiktens.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport104.pdf