Arbete i nätverk och förändrade näringsstruktur. Teldok Rapport nr 88

Innehåll: Beskriver hur ca 400 mindre företag i Baskien i norra Spanien samverkar i ett nätverk Spritel, mot en bakgrund av hur ett par sådana nätverk i Sverige arbetar, Westnet i Västsverige, Sydnet i södra delen av vårt land och med intriktning mot EG-frågor. I Spanien visar sig småföretagskonsulterna vara bland de främsta användarna.
Metod: Djupintervjuer med ett par företag i Spitel, telefonintervjuer med ytterligare ett antal. Material i samband med att Spritel fick europeiskt pris för det bästa europeiska projektet inom IT.

Avsändare: Cavalcante är forskare och lärare vid Institutet för Datorstödd företagsledning vid Stockholms Universitet.

Mottagare: Målgruppen kan definieras som ”småföretagens vänner” dvs utvecklingsfonder, handelskammare, Exportrådet, banker, småföretagskonsulter, Nutek, universitet, Televerket etc.

Grad av analys: Analys både av vad som nyttjas och vad som inte används samt varför.

Täckning: Spritel har 2900 användare varav 400 småföretag. Ungefär en tiondel är klassade som aktiva. En betydande och troligen representativ del av dess har intervjuats.

Datumstämpel: Utgiven maj 1994. Spritel fick priset 1991.

Nyhetsvärde: Beskrivning – på basen av intervjuer på ”originalspråket” – av ett på europeisk nivå prisbelönt IT-projekt.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport88.pdf