Patientdata – brist och överflöd i vården. Teldok Rapport nr 154

Vet inte doktorn det? Det är väl bara att läsa i datorn, det har jag ju berättat tidigare? Står inte det där?
Så här låter det inte så sällan i vården idag, när patienter får klart för sig att det som de berättar vid en anhalt i vårdkedjan inte finns tillgängligt vid en annan – datorerna till trots.
Detta underskott på patientdata skapar sämre patientsäkerhet. Vårdgivare får inte tillräckligt bra underlag för vårdbeslut. Prov tas om i onödan, väntetider dras ut, sjukskrivningar förlängs.
Samtidigt kan läckage av patientdata skada den personliga integriteten. Det är oron för detta som ligger bakom de hinder i informationsflödet, som i sin tur bidrar till underskottet på patientdata. En bra balans mellan sekretess och patientsäkerhet – hur ser den ut? Och hur skapar man den?

I reportageboken Patientdata – brist och överflöd i vården (TELDOK Rapport 154) berättas om både problem och möjligheter som finns kring regelverk och användning av informationssystem i vården, om idéer och tankar och försök till förbättringar.
Författarna, Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson och Claes Leo Lindwall, tillhör frilanskooperativet Arbetslivsjournalisterna (www.arbetslivsjournalisterna.nu).
Mats Utbult har tidigare bl a skrivit Vård nära Dig (TELDOK Rapport 152); Näthälsa. Internet-patienter möter surfande doktorer… (TELDOK Rapport 138); samt Vårdkedjan och informationstekniken …datorstöd för sjukvårdens informationsfloder (TELDOK Rapport 119).
Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport154.pdf

Vård nära Dig. Hemsjukvård med hjälp av IT. Teldok Rapport nr 152

Läkare på hembesök har tillgång till information från sjukhusets journalsystem. Anhörigvårdare kontaktar kommunen, och varandra, med videokommunikation. Patienter kan fortlöpande skicka provsvar till vården, från prover som de tar själva.
Vård nära Dig. Hemsjukvård med stöd av IT (TELDOK Rapport 152) innehåller reportage om användning av modern informationsteknik i hemsjukvården. Frilansjournalisten Mats Utbult har mött, och beskriver levande, skilda exempel på vård och omsorg i hemmiljö med stöd av IT.

Mats Utbult har tidigare bl a skrivit Näthälsa. Internet-patienter möter surfande doktorer… (TELDOK Rapport 138) och Vårdkedjan och informationstekniken …datorstöd för
Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport152.pdf