Framtidens fordon. Mellan två mobila världar. Teldok Rapport nr 151

Framtidens fordon – mötet mellan två mobila världar undersöker vad som händer när två mobila världar – fordon och IT/telekommunikation – smälter samman i det som fordonsbranschen kallar telematik. Här finns visioner, tillämpningsområden, möjliggörande tekniker, användningsexempel och framtida utmaningar för att skapa framtidens fordon.
Begreppet telematik har börjat användas för tillämpning av kommunikations- och positioneringsteknik i fordon: telematik förenar fordonets möjlighet att sätta människor och gods i rörelse med telefonins möjlighet att binda samman dessa.
Framtidens fordon presenterar telematikens fem tillämpningsområden: säkerhet och trygghet, underhåll av fordon, navigation och framkomlighet, produktivitet samt information och underhållning.
Framtidens fordon har skrivits av Ola Henfridsson, Helena Holmström, Rikard Lindgren, Carl Magnus Olsson och Fredrik Svahn, Telematics Group på Viktoriainstitutet.
Framtidens fordon utges av VINNOVA och TELDOK i programmet Telematik 2006. Den tryckta rapporten (150:–) kan köpas och/eller läsas som PDF-fil.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport151.pdf