Telematiken hemma. Teldok Via nr 6

Innehåll: Detta är en konferensrapport från juni 1987: ”Social implications of home interactive telematics” i Amsterdam. Utöver resonemang och erfarenheter från distansarbete presenterades bl.a. en heldatoriserad amerikansk plastvilla. Det finns ca tusen sådana ”intelligenta hem”, och fler tillkommer i snabb takt. Bland normativa slutsatser, alltså rekommendationer för ett socialt utnyttjande av telematik, kan nämnas frihet att kommunicera, socialt deltagande samt utveckling av individuell kreativitet och kompetens.
Metod: Sammanfattning av konferensinlägg, strukturering av materialet.

Avsändare: Tomas Ohlin är fil lic och numera vid Teleguide Scandinavia AB.

Mottagare: Den som är intresserad av sociala och politiska frågor i anslutning till vardagslivets telematik.

Grad av analys: Rapporten går långt i själva struktureringen av de många diskussionernas resultat, som blir till frågelistor.

Täckning: Naturligen begränsad av konferensprogrammet, som i sin tur präglas av att själva området är på sökstadiet.

Datumstämpel: Juni 1987.

Nyhetsvärde: Svensk sammanfattning av ”svåråtkomlig” konferens på framtidsbetonat tema.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via6.pdf