Teldok utgivning 1981-1991. Teldok Ref.dok . K

Innehåll: Korta beskrivningar, som denna, om innehållet i TELDOKs skrifter.
Metod: Innehållsanalys, inklusive bedömning av målgrupp angivande av sänsare etc.

Avsändare: Beskrivningarna gjorda av professor Bengt-Arne Vedin, ledamot av TELDOK Redaktionskommitté sedan dess start, granskade av TELDOKs sekreterare docent P G Holmlöv.

Mottagare: Den som söker information om skrifter om nya dokumenterade praktiska tillämpningar av teleteknik och informationsteknik.

Grad av analys: Innehållsdeklarerar skrifterna utan att trycka av dem eller ge en värderingsbaserad recension.

Täckning: Samtliga skrifter från TELDOK under dess första elva år, till utgången av 1991.

Datumstämpel: Utgiven april 1992.

Nyhetsvärde: Samlad katalog för TELDOKs tidigare utgivna skrifter.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumentk.pdf