Mobila telekommunikationer – en handbok. Teldok Info nr 14

Innehåll: En översiktlig rapport över rubrikens tema, som alltså inte enbart omfattar mobiltelefoni men även mobil radio, mobila data, personsökning, sladdlösa telefoner etc.
Metod: Den beskrivande översiktens fullständiga och systematiska genomgång.

Avsändare: Mölleryd är forskare och doktorand på Handelshögskolan, där han forskar kring just mobiltelefonins utveckling.

Mottagare: Alla med behov av en översikt över totalbilden vad gäller mobil kommunikation, inklusive en analys av den troliga framtida utvecklingen.

Grad av analys: Uttömmande vad gäller dagsläget, summarisk vad gäller olika framtida kodningssystem och andra mer tekniska detaljer.

Täckning: Tar alltså upp de flesta aspekter av mobil kommunikation, dock ej positionering med GPS.

Datumstämpel: Våren 1994.

Nyhetsvärde: Den täckande och lättillgängliga översiktens.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-info14.pdf