Vård och råd på tråd. Reportage om distansdiagnostik och telemedicin. Teldok Rapport nr 85

Innehåll: Reportage och analyser utgångspunkt från en nordisk konferens om medicinsk vård och medicinska undersökningar på distans och med stöd av modern informationsteknik. Utöver konferensinnehållet har författaren besökt ett antal praktiska installationer och intervjuat de ansvariga för att få del av deras erfarenheter. Möjligheterna till överföring även av mycket informationsrikt material typ röntgenbilder ger nya möjligheter.
Metod: Det initierade reportagets.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på data, tele och elektronik.

Mottagare: Den som har behov av att ta del av aktuella och praktiskt tillämpade utvecklingstendenser vad gäller informationstekniskt och särskilt teletekniskt stöd för medicinsk behandling och vård.

Grad av analys: Bygger på de intervjuade experterna som är de som står närmast pionjärtillämpningarnas verklighet; detta kan möjligen sägas begränsa den överblick som kanske ännu ingen har men som dock kompletteras genom konferensmaterialet.

Täckning: Aktuell vid rapporteringstidpunkten dvs hösten 1993.

Datumstämpel: December 1993.

Nyhetsvärde: En ögonblicksbild av ett fält som befinner sig i relativt snabb utveckling.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport85.pdf