Mobil telekommunikation inom skogsbruket. Teldok Rapport nr 74

Innehåll: Televerket och skogskoncernen SCA har gemensamt drivit ett projekt om hur nya typer av radiokommunikation kan användas i skogsbruket. Rapporten reovisar genomförande och resultat av projektet.
Metod: Deltagande i initiering, genomförande och värdering av ett Demotel-projekt inom skogsbruket (Demotel är Televerkets program för att demonstrera nya tillämpningar av teleteknik). Innehåller även ett ”scenario år 2000”.

Avsändare: Stiftelsen KommunikationsVetenskapligt Centrum i Sundsvall initierade projektet 1988 och har engagerat Frank Arnoldsson på Albatross Film att vara redaktör för information om det.

Mottagare: Utöver verksamma med anknytning till skogsbruket andra med arbetsuppgifter av motsvarande rörliga slag, dvs lagerverksamhet, reparations- och entreprenadbranscher etc.

Grad av analys: Långtgående i det att positiva och negativa erfarenheter samt ekonomiska kalkyler ges, inklusive tre olika (tele)trafikfall. Intervjuer med olika personalkategorier. Scenariot syntetiserar också en del av resultaten.

Täckning: Även kort information om andra med intresse för läsaren. Likaså redovisas alltså olika personalkategoriers erfarenheter inom projektet.

Datumstämpel: Projektet drevs 1989-91 och rapporten kom ut i juni 1992.

Nyhetsvärde: Unikt projekt i sin bransch, finns också redovisat i utförligare projektrapport.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport74.pdf