Närbilder. Ett praktikfall från Varberg. Teldok Rapport nr 78

Innehåll: En noggrann beskrivning av hur man i en pionjärkommun, Varberg, utnyttjar datorer och tele i kommunalpolitiken. Speciellt belyses problem med tillämpningen av datalagen.
Metod: Omfattande intervjuer; studier av tillgängliga dokument, inklusive datainformation.

Avsändare: Maja-Britta Mossberg är journalist.

Mottagare: Alla med intresse av hur data/tele kan utnyttjas i kommunalpolitik, inklusive de problem som dyker upp.

Grad av analys: Intervjuerna är mycket djupgående; redovisningen kompletteras av en kommentar från en annan kommun, Kalmar.

Täckning: En djupgående fallstudie av en enda pionjärkommun, plus kommentaren från Kalmar. Ingående analys beträffande datalagens tillämpning i fallet.

Datumstämpel: Utgiven december 1992.

Nyhetsvärde: Första djupgående redovisningen av en kommuns satsning på datautnyttjande i kommunalpolitik; dessutom en kommun som avancerat till pionjär men där erfarenheter finns.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport78.pdf