Lära mer i arbetet med bilder över telenätet. Teldok rapport nr 49

Innehåll: I Danmark har man satsat på ”hybridnätet”, ett telenät med hög kapacitet för informationsöverföring utan att överallt förlita sig på optiska fibrer. I ett omfattande samhällsexperiment har man erbjudit resurser till att driva projekt på basen av denna nya tekniska möjlighet för informationsöverföring, t ex med levande bilder. Fyra tillämpningar beskrivs: veterinärer som snabbare kan hjälpa sjuka djur; utbildning i och på jobbet, t.ex i fabriken; video i lärarpraktik som för samman teoretiker och praktiker; och tandläkare som ger bättre vård med röntgenrådgivning. Intressant nog räcker det ofta med ”halvrörliga” bilder.
Metod: Intervjuer och studier på fältet.

Avsändare: Mats Utbult är journalist med inriktning på informationsteknikens tillämpningar.

Målgrupp: Personer intresserade av praktiska erfarenheter av bildkommunikation; företrädare för de grupper som återfinns i de praktiska experimenten, alltså veterinärer, tandläkare och pedagogiskt engagerade; och intressenter i informationsteknikens ”politik”.

Grad av analys: Bygger i stor utsträckning på de intervjuade, som refereras ordagrant; ett avslutande kapitel ger också ett svenskt framtidsperspektiv.

Täckning: Några konkreta utsnitt ur hybridnätsförsöken, varav det finns flera än de i denna rapport. Liksom fjärrutbildning etc prövats även på andra håll.

Datumstämpel: Juli l989.

Nyhetsvärde: Tidig introduktion till konkreta resultat av de danska försöken.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport49.pdf