IT-kultur. Användare och värderingar. Teldok Via nr 26

Innehåll: En beskrivning av IT-tillämpningar och anslutande motiv, värderingar, system, delvis styrande för IT, delvis också påverkade av denna eller av förväntningar om betydelsen av information och kunskap.

Metod: Beskrivningar dels genom egna besök dels via andra källors; journalistisk och impressionistisk essäistik.

Avsändare: Tommy Lundtofte är utvecklingskonsult och medarbetare i tidigare TELDOK-skrifter.

Mottagare: Den som söker en bred överblick kring värderingar och attityder samt reaktioner i förhållande till IT.

Grad av analys: Översiktlig och i betydande utsträckning via valda citat.

Täckning: Irrelevant begrepp för denna typ av ansats.

Datumstämpel: Utgiven november 1996.

Nyhetsvärde: Ovanlig, kanske unik infallsvinkel.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-via26.pdf