Office Automation in the US. Teldok Ref.dok. E

Innehåll: Fallstudier (på engelska) över tiden av knappt 30 mycket varierande system för kontorsautomation i vid mening -videokonferenser, elektroniska meddelandesystem, databassökning, talteknologi, distansarbete m.m. Samma företag och organisationer besöktes först 1981 och återbesöktes sedan (1982-1983) av samme undersökare/konsult, som själv är mycket tekniskt kompetent.
Metod: Personliga och telefonintervjuer.

Avsändare: Richard Dalton, konsult, författare m.m. inom områdena kontorsautomation och programvaror.

Mottagare: Ansvariga för och utredare av ADB- och kontorsinformationsfrågor.

Grad av analys: Kommenterande, jämförande. Tidsdimensionen ger ett extra värde.

Täckning: Ett fåtal amerikanska företag, de flesta dock mycket stora och ryktbara av olika skäl.

Datumstämpel: Datainsamlingar 1981-1983, färdigställt 1984.

Nyhetsvärde: Visar vad som kan hända med kontorsautomationssystem efter den första prövoperioden – succé, vidareutveckling, misslyckande eller t.o.m. total glömska. (Hade vi ett sånt system? Känner du nån som vill köpa vårt gamla…?)

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-referensdokumente.pdf

Om kontorsautomation i USA. Teldok Rapport nr 1

Innehåll: Beskriver ett antal mer eller mindre kända och omtalade provprojekt med kontorsautomatisering i USA: i företag, organisationer, högskolor, flygvapnet. Vidare exempel på informationstjänster öppna för abonnemang, konsulteri, nyhetsbrev, seminarier. Slutligen också en lista på publikationer. För varje projekt, totalt 27, beskrivs företag, tillämpning, omfattning av experimentet, motiv för utförande, ev. förstudie, kostnader och genomförda analyser samt utvärdering. Resurserna beskrivs i termer av ”typ, specialområde, tjänster, kostnad, kommentar” publikationerna i utgivare, område, kommentarer.
Metod: Direktkontakt med projektansvariga resp. ansvariga för tjänst eller publikation.

Avsändare: Richard Dalton, då vid konsultföretaget Open Systems.

Mottagare: Ansvariga för och berörda av kontorsautomatisering.

Grad av analys: Kritiska kommentarer genom Open Systems jämförande analys.

Täckning: Basen är en litteratursökning årsskiftet 1980/81.

Datumstämpel: Början av 1981. Här finns för varje projekt tidsangivelser så man kan själv följa upp.

Nyhetsvärde: Att ha trängt bakom rubriker och nyhetsnotiser och tagit reda på omfattning och ambitioner av projekten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport1.pdf