Ny teleteknik, ny organisation? Teldok Rapport nr 11

Innehåll: Söker granska hur teletekniken (och informationstekniken) kan utnyttjas för att förändra arbetsorganisationen, från omfördelning av arbetsuppgifter till telependling. En mängd praktikfall relateras till organisationslärans teorier. Samma teknik visar sig kunna utnyttjas till både exempelvis centralisering och decentralisering. Såväl kontorsarbete som annan verksamhet, t.ex. forskning och konstruktion, behandlas. Omfattande litteraturlista. Finns också på engelska.
Metod: Studiebesök och rapportläsning; resultatet är reportage.

Avsändare: Konsult resp. forskare i användning och spridning av ny informationsteknik.

Mottagare: De som är intresserade av organisatoriska aspekter på teknikval och introduktion, t.ex. fack, företagsledning, personal och organisationsansvarig.

Grad av analys: Reportagen är inte kritiska, utan refererar uttalanden av ”parter i målet”.

Täckning: Ämnets omfattning och snabba förändring gör att här bara kan finnas stickprov, valda med expert-hjälp. Teori och diskussion hjälper dock den som vill gå vidare.

Datumstämpel: Materialinsamling färdig 1983.

Nyhetsvärde: Att man sammanfört så skilda verksamheter, teori och praktik.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport11.pdf