Om kontorsautomation i USA. Teldok Rapport nr 1

Innehåll: Beskriver ett antal mer eller mindre kända och omtalade provprojekt med kontorsautomatisering i USA: i företag, organisationer, högskolor, flygvapnet. Vidare exempel på informationstjänster öppna för abonnemang, konsulteri, nyhetsbrev, seminarier. Slutligen också en lista på publikationer. För varje projekt, totalt 27, beskrivs företag, tillämpning, omfattning av experimentet, motiv för utförande, ev. förstudie, kostnader och genomförda analyser samt utvärdering. Resurserna beskrivs i termer av ”typ, specialområde, tjänster, kostnad, kommentar” publikationerna i utgivare, område, kommentarer.
Metod: Direktkontakt med projektansvariga resp. ansvariga för tjänst eller publikation.

Avsändare: Richard Dalton, då vid konsultföretaget Open Systems.

Mottagare: Ansvariga för och berörda av kontorsautomatisering.

Grad av analys: Kritiska kommentarer genom Open Systems jämförande analys.

Täckning: Basen är en litteratursökning årsskiftet 1980/81.

Datumstämpel: Början av 1981. Här finns för varje projekt tidsangivelser så man kan själv följa upp.

Nyhetsvärde: Att ha trängt bakom rubriker och nyhetsnotiser och tagit reda på omfattning och ambitioner av projekten.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport1.pdf