Tredje generationens distansutbildning. Teldok Rapport nr 53

Innehåll: Med tredje generationens distansutbildning avses att lärare och elever liksom elever sinsemellan kan interagera. I centrum för interaktionen finns den datorstödda telekonferensen. En översikt över sådana konferens- system ges. Pedagogik, studiemiljö, relationer och teknik beskrivs. Ett antal svenska, danska, norska, brittiska, amerikanska och kanadensiska satsningar presenteras; de nordiska är i majoritet. Exempel på distansundervisning redovisas.
Metod: Övergripande diskussion och analys först, beskrivning av konkreta satsningar och erfarenheter sedan.

Avsändare: Rolf Carlsson är pedagog och konsult med eget företag.

Målgrupp: Intressenter i nya undervisningsmetoder och i datoriserad kommunikation.

Grad av analys: Grundlig analys av erfarenheterna från beskrivna system.

Täckning: Även om det finns fler program än de beskrivna är täckningen god – med tanke på den tidpunkt då rapporten är skriven; senare nyheter av typen ”groupware” finns inte med.

Datumstämpel: Utgiven december 1989.

Nyhetsvärde: Ligger i den stora mängden olika exempel från många länder, och i den sammanfattande analysen av dem.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport53.pdf