Japanska arbetsplatser. Teldok Rapport nr 54

Innehåll: LOs Datautskott har under drygt två veckor besökt arbetsplatser och studerat hur man där arbetar, inte enbart med datorer och informationsteknik. Fokus låg på sektorerna verkstäder, processindustri, grafiska företag, handel och sjukvård. Beskrivningen bygger på grundliga kontakter ”på golvet”, d.v.s. med den aktiva personalen.
Metod: Utförliga diskussioner med användare av teknik – och av hela arbetsplatser.

Avsändare: Datautskottet vid LO.

Målgrupp: Den som är intresserad av japanskt arbetsliv. Den som vill få inblickar i tillämpningar av informationsteknik i Japan, i ett större perspektiv.

Grad av analys: Strävan till kritisk diskussion, naturlig koncentration till de branscher och de arbetsplatser som besökts.

Täckning: Ett urval av verksamheter.

Datumstämpel: Resan genomfördes i början av 1989, rapporten är från april 1990.

Nyhetsvärde: Ovanligt med djupborrning i det konkreta japanska arbetslivet.

Hämta hem dokument

http://www.teldok.net/pdf/Teldok-rapport54.pdf